Uspešno završen sastanak o Konvenciji o kasetnoj municiji

Lusaka , Zambija : 13. septembar 2013. Više od polovine svetskih država koje su se susrele u Zambiji prošle nedelje, na 4. sastanku država ugovornica Konvencije o kasetnoj municiji, izrazile su snažnu  podršku međunarodnoj zabrani kasetne municije .


Ovo je bio prvi sastanak država ugovornica Konvencije u Africi. Velika većina afričkih zemalja je već pristupila Konvenciji, a mnoge su iskoristile ovaj sastanak da najave skoru ratifikaciju.
Učesnici sastanka su usvojili Izveštaj o napretku, a veliki broj država je osudio ili na drugi način izrazio zabrinutost zbog upotrebe kasetne municije u Siriji 2012. i 2013. godine. Još veći broj država je osudio korišćenje kasetne municije od strane bilo koje države pod bilo kojim okolnostima .

Od kada je Konvencija o kasetnoj municiji stupila na snagu, države ugovornice su uništile 71 % svojih zaliha.  Britanija i Danska su izjavile da će uništiti svoje zalihe do kraja 2013. godine, dok Japan počinje da uništava svoje zalihe ovog meseca .
Značajan napredak postignut je u oblasti čišćenja zagađene zemlje od kasetne municije . Države ugovornice su do sada očistile  gotovo 78 km ².
Preživele žrtve kasetne municije iz Afganistana , Etiopije , Iraka, Laosa ,Tadžikistana i Vijetnama učestvovale su takođe na sastanku i susrele se sa delegatima. Pomoć za preživele i njihove porodice i zajednice ključna je komponenta Konvencije u rešavanju neprihvatljive štete koju prouzrokuje kasetna municija .
"Uključivanje preživelih je bitna karakteristika zajednice koja zabranjuje kasetnu municiju i trebako bi da sve države budu na to ponosne ", izjavio je portparol Koalicije protiv kasetne municije , Branislav Kaptanović .