"Završite započeto!"

3. decembar 2012, Ženeva - Saopštenje za štampu ICBL-a

Završite započeto - poruka je kampanje povodom 15te godišnjice Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina

Laureat Nobelove nagrade, Džodi Vilijams, aktivisti Međunarodne kampanje za zabranu mina, kao i preživele žrtve iz skoro 40 zemalja pozivaju vlade da se obavežu da će uništiti protivpešadijske mine za nekoliko godina, a ne decenija. Ovaj poziv stiže sa otvaranja 12. Sastanka država potpisnica Sporazuma o zabrani mina koji se održava u Ženevi od 3 -7. decembra 2012. Očekuje se učešće više od 100 vlada.Sastanak počinje 15 godina pošto je Sporazum o zabrani mina bio otvoren za potpise u Otavi 1997. godine i kada ga je potpisalo 122 država. „Dvadeset godina posle početka međunarodne kampanje i 15 godina po ostvarenju Sporazuma o zabrani mina, mi se približavamo opštem prihvatanju zabrane mina, kao i svetu bez mina. Sada moramo da završimo započeti posao kako bismo bili sigurni da mine neće više odneti nijedan život“, izjavila je Džodi Vilijams. U delegaciji ICBL-a nalazi se i Tun Čanaret koji je zajedno sa Vilijamsovom 1997. godine primio Nobelovu nagradu u ime ICBL-a.
Od kada je potpisan Sporazum o zabrani mina, velike površine zemlje su očišćene. Devetnaest država je izjavilo da su danas njihove teritorije oslobođene mina, a još četiri – Republika Kongo, Danska, Jordan i Uganda – nameravaju to da objave na ovogodišnjem sastanku. Više od 46 miliona mina iz zaliha je uništeno, a što je značajnije stopa žrtava od protivpešadijskih mina i zaostalih eksplozivnih sredstava je drastično smanjena od kada je Sporazum stupio na snagu.
Do danas, 160 država, ili više od 80% država u svetu, pristupilo je Sporazumu o zabrani mina. Očekuje se da će tokom sastanka, Poljska najaviti ratifikaciju tako da će sve države Evropske unije zajedno sa članicama NATO, izuzev SAD-a, biti države potpisnice.
Važna pitanja o kojima će se govoriti na sastanku biće korišćenje protivpešadijskih mina u 2012. godini od strane Sirije,  kao i korišćenje tog oružja od strane nevladinih oružanih grupa u šest zemalja. Tri države potpisnice su prekršile Sporazum o zabrani mina time što nisu ispoštovale rok za uništavanje zaliha protivpešadijskih mina – Belorusija, Grčka i Ukrajina. Veliki broj država je tražio produženje roka za uništavanje zaliha. Ovaj broj država prevazilazi brojku od trideset, a očekuje se da će tokom sastanka još 4 države podneti zahtev za produženje.
„Tužno je reći na današnji dan, 3. Decembar - Dan osoba sa invaliditetom, da je smanjena finansijska podrška za programe podrške žrtvama“, izjavio je Tun Čanatret. Ambasador ICBL-a. „Osigurati pristup obrazovanju, zapošljavanju i uslugama koje su žrtvama potrebne, kao i njihovo uključivanje u donošenje odluka koje se tiču njihovih života – od ključne je važnosti da bi se ispunila obećanja Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina“.
Očekuje se da će razgovori uključiti: broj država koje još nisu pristupile Sporazumu, potrebu za još značajnijim čišćenjem kako bi se što pre oslobodile teritorije, okončanje procesa uništavanja zaliha, kao i ostvarivanje prava i potreba preživelih kako i nalaže Sporazum o zabrani protivpešadijskih mina.
Očekuje se učešće i država koje nisu pristupile Sporazumu: Laos, Liban, Libija, Mianmar, Oman, Saudijska Arabija,Singapur, UAR, SAD i Vijetnam.
Civilno društvo je bilo vodeća snaga u implementaciji i monitoringu ovog Sporazuma koji je okupio nevladine organizacije, vlade i međunarodne organizacije i koji je delovao kao katalizator minske akcije u svetu.

„Ove sedmice, i sve dok to bude potrebno nastavićemo da zahtevamo od međunarodne zajednice da završi posao koji je započela pre 20 godina, kako bi se upotreba ovog oružja okončala i puna briga posvetila posledicama upotrebe ovog oružja u prošlosti. Veliki korak koji je učinjen u poslednjih 15 godina pokazuje da to nije samo moguće već i jako blizu“ rekla je Katarina Derlicka, direktorka ICBL-a.

12. Sastanku država potpisnica Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina prisustvuju predstavnici Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva rada i socijalne politike, Centra za razminiranje Republike Srbije, kao i predstavnica PPPS-a Jelena Vićentić.