Sastanak o minama

Sastanak stalnog komiteta Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina održava se u Ženevi od 27-31. maja 2013. godine. Sastanak se završava dvodnevnom radionicom koja je posvećena podršci žrtvama.


Ovi sastanci pružaju priliku da države ugovornice izveštavaju  o postignutom napretku u implementaciji Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina i Kartahena akcionog plana. Sastanci su takođe platforma za neformalne rasprave o izazovima, planovima i potrebama vezane za pomoć i saradnju da bi se postigli ciljevi Sporazuma

Sastanci stalnog komiteta Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina su otvoreni za države ugovornice, države koje nisu ugovornice, relevantne međunarodne organizacije i nevladine organizacije. Na sastanku učestvuje i direktorka PPPS-a, Jelena Vićentić.