Saopštenje uoči konferencije o nuklearnom oružju

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU

13. februar 2014. Nuevo Vallarta, Nayarit, Meksiko 
Druga međunarodna konferencija o posledicama nuklearnog oružja koja danas počinje sa radom treba da bude prekretnica u globalnim naporima da se zabrani i eliminiše najrazornije oružje do sada stvoreno.

"Oslanjajući se na činjenice iznete u Oslu prošle godine, ovaj sastanak će neosporno dokazati da bi svaka upotreba nuklearnog oružja prevazišla naše sposobnosti za adekvatan odgovor i oporavak. Dokle god postoji nuklearno oružje, dotle će namerne ili nenamerne detonacije predstavljati realnu i neprihvatljivu pretnju za čovečanstvo", izjavio je Dr Tilman Raf, kopredsedavajući Međunarodne kampanje za zabranu nuklearnog oružja, mreže od 359 nevladinih organizacija iz 92 države.

Konferencija u Meksiku je poslednji korak u procesu koji je promenio način na koji se razgovara o nuklearnom oružju na međunarodnom nivou. Od 2010. kada su države ugovornice Sporazuma o neproliferaciji prepoznale "katastrofalne humanitarne posledice svake upotrebe nuklearnog oružja", nastao je novi tekst u kojem posledice tog oružja predstavljaju osnovu za nove akcije. Pokret Crvenog krsta, agencije Ujedinjenih nacija, civilno društvo, kao i većina država sveta usvojili su ovu humanitarnu inicijativu. U oktobru, 125 država pridružilo je se Novom Zelandu zajedničkim saopštenjem u Ujedinjenm nacijama napominjući da "katastrofalne posledice nuklearnog oružja moraju da podstaknu sve napore ka nuklearnom razoružanju".

Predstavnica ICAN-a Beatris Fin izjavila je: "Činjenice o kojima ćemo ovde razgovarti jasno pokazuju da je nuklearno oružje pretnja za sigurnost i opstanak svih nas. Ovaj sastanak je tačka sa koje nema povratka. Sada vlade treba da načine novi korak i odluče kako će se baviti tim posledicama. Ne mogu da slušaju o činjenicama, a da ne deluju. Sledeći korak treba da budu pregovori o sporazumu koji zabranjuje nuklearno oružje, čak i ako ga države posednice ne žele. Ovo je jedino oružje za masovno uništenje koji nije još zabranjeno i pitanje je da li treba da bude legalno ili nelegalno?" Gospođa Fin je autorka izveštaja o posledicama nuklearnog oružja “Unspeakable Suffering” koji su zajednički objavili ICAN i WILPF (Međunarona Liga žena za mir i slobodu).

Među predstavnicima civilnog društva koji će se obratiti delegatima na konferenciji je nekoliko preživelih žrtava atomske bombe iz Hirošime i Nagasakija (“Hibakuše”). Prof Alan Robok, Dr Ira Helfand i Ričard Mojs (Article 36) predstaviće najnovija istraživanja o posledicama nuklearnih eksplozija na klimu, poljoprivredu, ljudsko zdravlje, socijalnu i ekonomsku infrastrukturu.

O ICAN-u
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) je koalicija globalne kampanje koja mobiliše ljude iz svih zemalja da inspirišu i vrše pritisak na svoje vlade da započnu pregovore o sporazumu koji zabranjuje nuklearno oružje.Koalicija je nastala 2007. godine i okuplja 359 partnerskih organizacija iz 92 države. Više informacija na http://www.icanw.org