"PRISTUPI TIMU" - 1. avgust 2012.

PPPS

1. avgusta 2012. godine, aktivisti širom sveta proslavljaće drugu godišnjicu stupanja na snagu Konvencije o kasetnoj municiji. Na svetski dan akcije, članice Koalicije protiv kasetne municije – globalne mreže od preko 350 organizacija članica iz preko 100 zemalja – zalagaće se za podršku vlada i javnosti ovom sporazumu koji spašava ljudske živote – pod sloganom “Pristupi timu”.


Poruke Kampanje Koalicije protiv kasetne municije


Ovaj sporazum se bavi sprečavanjem budućih žrtava – nedužnih civila - tokom oružanih sukoba time što sprečava upotrebu ovog nediskriminatornog oružja. Svet mora da nastavi da radi zajedno da održi snagu ovog svetskog pokreta, kako bi za sva vremena bio oslobođen od kasetne municije. 

Mi moramo osigurati da će svetske norme koje ovo oružje stavljaju van zakona ostati jake. Još više država treba da pristupi Konvenciji o kasetnoj municiji, a države koje su to već učinile treba da se potrude da dovedu i druge da pristupe. 

Koalicija protiv kasetne municije želi da države potpisnice najave konkretne mere o ispunjavanju svojih obaveza i pružanju podrške ljudima i zajednicama čiji su životi ugroženi kasetnom municijom. 
Na drugu godišnjicu sporazuma koji postaje međunarodni zakon, Koalicija protiv kasetne municije poziva

• Države da 'pristupe timu' država koje su posvećene univerzalnoj zabrani kasetne municije, pristupanjem ili ratifikovanjem Konvencije što je pre moguće. 
• Ključne donosioce odluka i predstavnike vlada da 'pristupe timu' delegate koji se registruju za III Sastanak država potpisnica Konvencije o kasetnoj municiji, u Oslu, septembra 2012. godine. 
• Sve da 'pristupe timu' civilnog društva, vlada i pojedinaca koji se zajednički bore za svet bez kasetne municije.