PPPS u Ujedinjenin nacijama

Branislav Kapetanović je u Njujorku gde će tokom naredne dve nedelje pratiti Diplomatsku konferenciju o Sporazumu o trgovini oružjem. Objavljujemo njegov prvi prilog:

Danas 18. marta 2013. počinje konferencija posvećena Sporazuma o trgovini oružjem u UN u Njujorku. Za razliku od prošle godine kada su velike sile blokirale donošenje ovog sporazuma zbog neslaganja sa nekim delovima teksta, mislim da ove godine postoji dobra volja svih učesnika da se ovaj sporazum donese i stavi u pravne okvire čime bo se drastično smanjile mogućnosti za malverzacije i nelegalan transfer naoružanja.


I pored dobre volje svih učesnika da se ovaj sporazum donese, predstoji velika botba na poboljšanju nacta teksta jer je to samo dobra polazna osnova za dalju raspravu, ali u samom nacrtu postoje neke praznine koje bi mogle vrlo loše da se odraze na neke buduće transfere. Jedna od tih takozvanih praznina je i nespominjanje u tekstu - poklona. Postoji mogućnost da jedna od zemalja pokloni nekoj drugoj državi oružje u vrednosti od na primer 2 milijarde $ a da se to nigde ne vodi kao transfer oružja zato što ga nema u sporazumu. Mislim da bi ovakva nelogičnost morala da se ispravi jer bi to prilično oslabilo ovaj sporazum.

Takođe i pomoć u vidu naoružanja može da se kaže da je izostavljeno iz nacrta dokumenta što bi moglo da se koristi u mnoge nelegalne svrhe, i na primer da se to oružje iskoristi u nekom građanskom ratu koji je u toku ili mozda u pripremi nekih budućih sukoba.

Smatram da bi radi poboljšanja nacrta teksta ovog sporazuma moralo malo više da se uradi na poboljšanju nekih već postojećih, kao na dodavanja nekih novih tačaka radi što boljeg poboljšanja teksta i maksimalnog smanjenja mogućnosti bilo kakvih vrsta malverzacija, jer bi tekst morao da bude decidno jasan u svim njegovim tačkama. Takvim snažnim sporazumom bi onda bilo vrlo teško da se naprave neke malverzacije i maksimalno bi se umanjila nelegalna trgovina naoružanja.

Branislav Kapetanovic