"PODELI SVOJU SENKU"

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU - ICAN, 06. JULI 2013.

Globalna kampanja pokreće novu inicijativu da bi uzdrmala pasivni režim razoružanja nuklearnog oružja

Za objavljivanje

ŽENEVA - I pored sve većeg prepoznavanja da je nuklearno oružje neupotrebljivo oružje bez praktične korisnosti u današnjem globalnom sigurnosnom okruženju, broj postojećih nuklearnih bojevih glava i dalje predstavlja neprihvatljivu globalnu humanitarnu pretnju.


Od 6-13 jula, humanitarne, ekološke i mirovne organizacije, pod okriljem Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN), izaći će na ulice u zajedničkom nastojanju da zatraže početak procesa za zabranu nuklearnog oružja. Pružanje vizualne pozadine tim nastojanjima biće preko socijalnih medija i kampanje pod nazivom Podeli svoju senku koja će ohrabriti ljude širom sveta da kreativno zabeleže svoje senke i podele ih preko Facebook-a, Twitter-a i Tumblr-a.

Senke su snažan humanitarni simbol u kontekstu nuklearnog oružja. U avgustu 1945., Sjedinjene Države su aktivirale dve atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Broj poginulih bio je ogroman. U blizini središta eksplozije, eksplozija je bila tako snažna da su ljudi odmah nestajali, ostavljajući samo senku na tlu na kojem su stajali. Ove 'nuklearne senke su još uvek vidljive na ulicama.

"Pokrivanje Facebook-a sa slikama senki je moćan način da se skrene pažnja na diskriminatornu prirodu oružja koje nije u stanju da razlikuje zgrade i decu, i pokazuju podršku za svet bez nuklearnog oružja" izjavljuje Magnus Løvold, koordinator mreže ICAN-a. "Dalje postojanje hiljada nuklearnih bojevih glava je neprihvatljivo i njihovo posedovanje, korišćenje i skladištenje mora da bude jasno stavljeno van zakona kako bi se sprečile druge humanitarne katastrofe."


Inicijativa Podeli svoju senku uključuje globalnu peticiju koja će biti predstavljena vladama, agencijama Ujedinjenih nacija  i predstavnicima Međunarodnog Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji će se okupiti u Meksiku početkom sledeće godine kako bi razgovarali o humanitarnom uticaju nuklearnih detonacija.


"Prepoznavanje ogromnih i katastrofalnih posledica nuklearnog oružja znači da je nuklearno razoružanje zajednička odgovornost koju treba podeliti. Ono nije više u domenu nuklearnih sila " - izjavljuje Beatrice Fihn, član međunarodnog upravnog odbora ICAN-a." Države bez nuklearnog oružja imaju odgovornost prema svojim građanima da preduzmu akcije i započnu proces da se i posljednji komad oružja za masovno uništenje stavi van zakona. Univerzalni sporazum će biti prvi korak, a mogao bi predstavljati ključnu etapu da se ostvari svet bez nuklearnog oružja. "

Više detalja na: www.goodbyenuk.es