O nama

PPPS

„Podrška. Prava. Pristup – Srbija“ je organizacija osnovana u oktobru 2009. godine sa sledećim ciljevima:

  • pružanje podrške preživelim žrtvama minsko-eksplozivnih sredstava
  • podrška potpisivanju Međunarodne konvencije o kasetnoj municiji
  • podrška univerzalizaciji i sprovođenju Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija) i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
  • podrška sprovođenju nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu prava osoba sa invaliditetom

„Podrška. Prava. Pristup – Srbija“ je osnovana od strane preživelih žrtava mina i kasetnih bombi i višegodišnjih aktivista za zabranu mina i kasetne municije i promociju prava žrtava.

„Podrška. Prava. Pristup – Srbija“ je od osnivanja članica Međunarodne kampanje za zabranu mina (International Campaign to Ban Landmines – ICBL) i Koalicije protiv kasetne municije (Cluster Munition Coalition – CMC).

Aktivnosti

„Podrška. Prava. Pristup – Srbija“ od marta 2011. godine radi na projektu prikupljanja podataka o individualnim potrebama preživelih žrtava minsko-eksplozivnih sredstava u Republici Srbiji. Projekat ima planirano trajanje do marta 2012. godine i podržan je od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (International Committee of Red Cross – ICRC) i Norveške ambasade u Republici Srbiji.

„Podrška. Prava. Pristup – Srbija“ u julu 2011. godine započinje sa radom na projektu edukacije o opasnostima od zaostale kasetne municije i ratnog materijala na teritoriji opština koje još uvek imaju problem površina zagađenih neeksplodiranom kasetnom municijom. Projekat je podržao Međunarodni fond za razminiranje i pomoć žrtvama iz Slovenije (International Trust Fund for Demining and Victims Assistance – ITF; www.itf-fund.si) donacijom Stejt Departmenta SAD-a (www.state.gov/t/pm/wra).