Linkovi

Međunarodna koalicija za ukidanje nuklearnog naoružanja (ICAN)

Međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog naoružanja (ICAN) je koalicija globalne kampanje koja radi na mobilisanju ljudi u svim zemljama kako bi inspirisali, ubedili i vršili pritisak na svoje vlade da iniciraju i podrže pregovore za sporazum o zabrani nuklearnog oružja.  Kampanja okuplja organizacije iz više od 60 zemalja koje se bave humanitarnim pitanjima, kao i pitanjima zaštite okoline, mira i razvoja.

http://www.icanw.org


Kontrola oružja

8 000.000 lakog oružja proizvede se svake godine
12.000.000 metaka proizvede se svake godine

2000 ljudi strada od oružja svakog dana

Na hiljade ljudi svakodnevno strada zbog neregulisane globalne trgovine oružjem.
Control Arms je globalna alijansa civilnog društva koja zagovara „snažan“ Sporazum o trgovini oružjem koji će štiti ljudske živote. Snažan Sporazum o trgovini oružjem znači jedan međunarodni obavezujući sporazum koji će zaustaviti onaj prenos oružja i municije koji proizvodi konflikte i siromaštvo i ozbiljno krši ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo.
Ukoliko želite dodatne informacije o Control Arms, molimo vas da posetite: http://www.controlarms.org


PPPS

Landmine and Cluster Munition Monitor - istraživačka inicijativa Međunarodne kampanje za zabranu mina i Koalicije protiv kasetne municije i de facto sredstvo za monitoring sprovođenja Otavske konvencije i Konvencije o kasetnoj municiji.


Izveštaji

Dodatne informacije o posledicama upotrebe kasetne municije u svetu možete pronaći u izveštajima belgijskog Handicap International-a:

Izveštaj HI-B “Voices from the Ground - Landmine and Explosive Remnants of War Survivors Speak out on Victim Assistance”, izdat u Briselu u septembru 2009. godine, govori o statusu podrške žrtvama i položaju žrtava mina i zaostalog ratnog materijala.


Norveška narodna pomoć (Norwegian People’s Aid – NPA)

Norveška narodna pomoć (Norwegian People’s Aid – NPA) je humanitarna organizacija sa korenima u Norveškom radničkom pokretu. U svom radu, NPA se rukovodi vrednostima nacionalne i međunarodne solidarnosti, ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti. Rad NPA u regionu Jugoistočne Evrope odvija se na polju humanitarnog razminiranja i podrške građanskom društvu i medijima.

NPA je 2007. godine objavila izveštaj o humanitarnim posledicama upotrebe kasetne municije u Srbiji Crnoj Gori pod imenom „Yellow Killers – Humanitarian impact of Cluster Munitions in Serbia and Montenegro”, kao i izveštaj sa rezultatima izviđanja oblasti zagađenih neeksplodiranom kasetnom municijom 2009. godine „Report on the impact of unexploded cluster submunitions in Serbia”.

Ukoliko želite dodatne informacije o radu NPA, molimo vas da posetite:
www.npaid.org i www.npa.org.rs


Konvencija o kasetnoj municiji

Zvanični sajt Konvencije o kasetnoj municiji, gde se može pronaći i orginalni tekst Konvencije na engleskom, francuskom i španskom jeziku, kao i druge informacije vezane za Oslo-proces i linkovi za internet stranice sa detaljnijim informacijama o kasetnoj municiji i procesu za njenu zabranu.

www.clusterconvention.org


Koalicija protiv kasetne municije (Cluster Munition Coalition - CMC)

PPPS

Koalicija protiv kasetne municije (Cluster Munition Coalition - CMC) je međunarodna koalicija koja se sastoji od 350 nevaldinih organizacija koje deluju u više od 90 država sa ciljem da podstaknu hitnu akciju protiv kasetnih bombi. CMC podržava napore nevladinih organizacija širom sveta za informisanje vlada, javnosti i medija o problemima vezanim za upotrebu kasetne municije, kao i za univerzalizaciju i punu implementaciju Konvencije o kasetnoj municiji iz 2008. godine.

Ukoliko želite dodatne informacije o CMC-u, molimo vas da posetite:
www.stopclustermunitions.org


Međunarodna kampanja za zabranu mina (The International Campaign to Ban Landmines - ICBL)

PPPS

Međunarodna kampanja za zabranu mina (The International Campaign to Ban Landmines - ICBL) je globalna mreža koja deluje u preko 70 država. ICBL radi na tome da se svet oslobodi protivpešadijskih mina i kasetne municije, kao i da omogući zadovoljavajuće standarde života preživelim žrtvama mina i kasetne municije. ICBL-u je dodeljena Nobelova nagrada za mir kao priznanje za doprinos u postizanju Sporazuma o zabrani protivpešadijskih mina 1997. godine. Od tada, ICBL se zalaže za dosledno sprovođenje Sporazuma u praksi, demonstrirajući svakodnevno da civilno društvo ima snagu da promeni svet. Kao član Koalicije protiv kasetne municije (Cluster Munition Coalition – CMC), ICBL je uključen u globalne napore za zabranu kasetne municije i sprečavanje humanitarnih posledica njene upotrebe.
Ukoliko želite dodatne informacije o ICBL-u, molimo vas da posetite:
www.icbl.org