“DON`T BANK ON THE BOMB”

ŠTA:   PREDSTAVLJANJE IZVEŠTAJA – “DON`T BANK ON THE BOMB”

Vodeće svetske banke ulažu 314 milijarde USD u proizvodnju nuklearnog oružja.
Raste pritisak javnosti da se zaustave investicije u to oružje za masovno uništenje

KADA:   10.10, 2013. (10:00 AM CET/ Stockholm Time)

GDE: City Museum in Stockholm "Stockholms Stadsmuseum".


KO:    Susi Snyder,autorka izveštaja
   Dick Clomén, Crveni krst Švedske

Jedini izveštaj te vrste, “Don`t Bank on the Bomb” detaljno prikazuje kako 298 privatnih i javnih finansijskih institucija i dalje ulaže gotovo US 314 milijarde dolara u 27 kompanija uključenih u proizvodnju, održavanje i modernizaciju nuklearnog oružja.

Na listi 298 vodećih finansijskih investitora i davaoca zajmova u “Dvorani srama” nalaze se i: State Street, Capital Group of Companies, Goldman Sachs, Morgan Stanley and Blackrock (US); Barclays Bank and the Royal Bank of Scotland (UK); BNP Paribas (France); Deutsche Bank (Germany); Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Banking (Japan), Life Insurance Corporation (India); UBS, Credit Suisse (Switzerland).

Ovaj izveštaj od 300 strana takođe navodi primere dobrih kompanija i praksi na nacionalnom nivou.

Za razliku od biološkog ili hemijskog oružja, nuklearno oružje je jedino oružje za masovno uništenje koje još nije zabranjeno međunarodnim pravom, i pored globalnog priznanja da ono ubija neselektivno i da pripada hladnom ratu. Dana 19. juna ove godine u Berlinu, američki predsednik Obama je naglasio opasnost: "... dokle god nuklearno oružje postoji,  nećemo zaita biti sigurni".


Nedavni napadi hemijskim oružje u Siriji ističu sve veću opasnost od širenja i upotrebe oružja za masovno uništenje od strane država i terorističkih grupa, što je razlog zašto sve više zemalja i zabrinutih građana veruje da je došlo vreme da se zabrani nuklearno oružje jednom i zauvek.

With this report, IKV Pax Christi, together with partners in the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), aim to increase transparency into financial investments and responsibilities of the private sector into a weapon which is a threat to humanity, and like chemical and biological weapons, should be banned once and for all.
Sa ovim izveštajem, IKV Pax Christi, zajedno sa partnerima u međunarodnoj kampanji za zabranu nuklearnog oružja (ICAN), nastoji da poveća transparentnost u finansijska ulaganja i odgovornost privatnog sektora za oružje koje je pretnja čovečanstvu, i da bude kao hemijsko i biološko oružje zabranjeno jednom i zauvek.

Izveštaj je napisala i uredila holandska mirovna organizacija IKV Pax Christi, koja je naručila ekonomska istraživanja od konsultanta Profundo (Holandija) kako bi se prikupili podaci za izveštaj. Sredstva za Izveštaj obezbedili su Vlada Švajcarske i Adessium Foundation.

Za više informacija i kompletan izveštaj:
www.DontBankontheBomb.com